Tai Awatea

Kahui Whiritoi

Previous Next Te Roopu Raranga Whatu o Aotearoa In 2005, Edna Pahewa, Chair of Te Roopu Raranga Whatu and Tumu Raranga at the New Zealand

Read More »

Rangi Kipa

Runanga Whakairo “Art is a really strong tool for decolonisation work, cultural recovery and a doorway through time”.   Rangi Kipa is a renowned Māori

Read More »