Weavers Newsletter – Issue 51 (February 2012)

$15

3 Chairperson’s Report
4 National Hui Kawhia 2011
6 Wearable Art in Kawhia
7 Mataatua Opening
8 International Residency
9 Korero o te Motu
10 Update on Denver artifact
11 Māori Art Market 2011
14 Weaving Research
15 Te moana whiri toi ki Kawhia