Weavers Newsletter – Issue 59 (December 2014)

$15

3 Chairperson’s Report
4 Te Kahui Whiritoi 2014
5 Whiria – Weaving Global Connections
6 Ngā Hua o te Rito and Whare Manaaki
7 Te Papa Fashion Show
11 University of Hawaii: manoa Hawaiian Studies
12 TRRWoA Residency
13 Communication and Advocacy Portfolio
14 Te Reo o te Wharepora
15 Harakeke from Raoul, Kermadec Islands