Weavers Newsletter – Issue 70 (June 2019)

$15

3 Chairperson’s Report
4 Woven, The Art of Contemporary Native Basketry
5 Ngā Whāriki Manaaki – Paving Design
6 ‘Te Hekenga Mai o Anastatia’ – the migration of Anastatia
7 ‘Manawa o te Whariki’ Members Exhibition
8 Embodied Mana Wāhine: Kura
9 Māori Art Market 2019
11 Poi Ika
12 Kākahu Whakaora
12 Hui at Apumoana Marae
13 Māori Markings – Tā Moko
14 Precious kākahu to return home from Australia
15 Michael’s Pākē